o mně

Kam až mé vzpomínky sahají, vždycky mě bavila práce s dětmi a mládeží. Obdivuji jejich spontánnost, kreativitu a odolnost. Na klavír jsem začala hrát ve čtyřech letech…a nikdy jsem nepřestala, takže se hudba stala podstatnou součástí mého života. Nejdřív jsem se zabývala klasickou hudbou na střední škole. Po bakalářském studiu ortopedagogie následoval magisterský titul z muzikoterapie na Concordia University v Montrealu - zde jsem se stala akreditovaným muzikoterapeutem (M.T.A.). Tyto dva obory nejsou sice slučitelné vždy, ale jde o velmi silnou kombinaci, pokud je člověk správně uchopí.

Od roku 2004 jsem učila velmi různorodou klientelu na všech stupních od mateřské po střední školu. Vedla jsem mnoho workshopů pro děti a muzikoterapeutická sezení pro skupiny i jednotlivce. Obvykle se řídím podle vlastních výukových metod založených na mentálním managementu a přístupu založeném na řešení problémů. Pevně věřím, že každý jednotlivec má důležitý mentální potenciál a limit. Naneštěstí jsou některé z nich přijímány společností více než jiné. To mnohé z nás může vést k pocitu frustrace, ale myslím, že k úspěchu vedou různé cesty. Každý je odlišný, má vlastní preference a přednosti. Všechny tyto přednosti si zaslouží být podporovány a rozvíjeny tak, aby se jejich plný potenciál naplno projevil.